Nestje A

Geboren op 6 november 2003
De trotse ouders zijn:


Trentsetter of the Seaside (Spike)    
Black Tabby Blotched      

    Frisian Fondlers Laila
    Black Silver Tabby Shaded


Aidan 12 weken
Black Silver Tabby Blotced

Amarantha 12 weken
Black Silver Tabby Mackerel 

Copyright Of Magic Craft.
Alle rechten voorbehouden.